Om barnehagen

Hålandsmarkå barnehage er en 6 avdelings barnehage midt blant flott natur og byggefeltet i Hålandsmarka. Barnehagen åpnet i 2005. Vi fikk nytt bygg i 2008,der er en friluftsavdeling, temarom og personalrom. Vi har to småbarnsavdelinger (0 –3 år) og tre 3-6 års avdelinger, hvorav den ene er en friluftsavdeling. Vi har også en avdeling med 6 toåringer og 2 voksne.

Årshjul til foresatte

I lenken nedenfor finner dere kort informasjon om de viktigste aktivitetene, kulturbegivenhetene og møtene dette barnehageåret.